Historie SDH

 

O nutnosti založit hasičský sbor ve Lhoticích je zmínka v kronice z roku 1943, ale k jeho založení došlo až v listopadu 1949 na žádost samotných občanů. Prvním starostou byl zvolen Josef Kaláb, velitelem Jaroslav Rous a hospodářem Josef Suchý. Hasiči byli vybaveni pracovními stejnokroji, opasky se sekyrou a ruční sběrovou stříkačkou.

V prvních letech se členové sboru zaměřovali především na prevenci. Kontrolovali stav komínů, topných zařízení a upozorňovali na nebezpečí požáru v obci. V roce 1952 vnikl požár na hospodářských budovách u Marečků a naši hasiči museli poprvé zasahovat. V říjnu 1958 byla našemu sboru přidělena od Okresního výboru Velká Bíteš nová motorová stříkačka PPS 8 s vybaveným podvozkem a 300 metry hadic. Tato stříkačka je udržována v původním stavu a je dodnes plně funkční. V roce 1953 se družstvo lhotických hasičů již zúčastňuje všech soutěží a cvičení v okrsku.

První hasičské auto jsme dostali v dubnu 1982. Jednalo se o starší dodávku TV 12 rumunské výroby, které Okresní výbor PO odkoupil od JZD Jinošov a po generální opravě předal do Lhotic. Toto vozidlo sloužilo do roku 1997, kdy Obecní úřad Kralice zakoupil starší nákladní automobil Avia Furgon, který byl po přestavbě schválen k provozu jako speciální hasičské vozidlo.

Roku 1989 dostává místní hasičský sbor moderní motorovou stříkačku PS 12 a od tohoto období začíná vyvíjet velkou aktivitu především v oblasti požárního sportu. Zúčastňuje se všech pohárových soutěží v okrese Třebíč a zajíždí na soutěže i do dalších okresů. Na těchto soutěžích se umisťuje na předních místech a některé i vyhrává. Období účastí na takovýchto soutěžích však skončilo v roce 1996, kdy se většina členů sboru musela věnovat svým rodinám a část se odstěhovala. Soutěžní družstvo takovýchto kvalit se zatím bohužel nepodařilo obnovit.

Hasičská zbrojnice byla ve Lhoticích zřízena až od roku 1952 v obecní budově na návsi, tzv. Pastoušce. Roku 1974 byla přestěhována do bývalé obecní váhy. V roce 1983 byla tato zbrojnice zbourána a na jejím místě postavena nová. V této již bylo možno garážovat hasičské auto. Vzhledem k velké aktivitě našich členů v devadesátých letech bylo roku 1994 vyhověno zájmu o rozšíření zbrojnice o společenskou místnost. Tehdy byla zbrojnice přestavěna do současné podoby. Tím vzniklo místo, kde se hasiči i ostatní občané Lhotic mohou scházet k nejrůznějším akcím a společenským událostem.

V současné době je Sbor dobrovolných hasičů jedinou společenskou organizací ve Lhoticích.

Zakládající členové sboru: Blažek Josef, Blažek František, Dvořák Richard, Havránek Josef, Kafoněk Jaromír, Kaláb Josef, Kalina František, Kovařík Cyril, Kovařík František, Křeček Ludvík, Mynařík Josef, Nekuda Jan, Nekuda Karel, Peťa Josef, Ráčil Karel, Rous Jaroslav, Suchý Josef, Široký František.

Požáry a živelné pohromy ve Lhoticích:
* 1923 - Požár rodinného domku č. p. 6 u Kratochvílů
* 1952 - Požár hospodářských budov u Marečků č. p. 15. Oheň vznikl z jiskry od motoru mlátičky
* 1970 - Požár lesa na stavbě tranzitního plynovodu. Oheň se likvidoval až do druhého dne. Zasahovali hasiči ze Lhotic a cisterna Okresní správy silnic.
* 1980 - Čerpání vody ze zatopených sklepů po bouřce.
* 1982 - Čerpání vody ze zatopených sklepů po bouřce.
* 1983 - Požár stodoly u Široků č. p. 23. Došlo k samovznícení briket. Zasahovaly jednotky Horních Lhotic, tranzitního plynovodu a Náměště nad Oslavou.
* 1985 - Lesní požár v Habřině. Zasahovali dobrovolní hasiči ze Lhotic a Kralic a profesionální jednotky z Náměště a Třebíče.
* 1992 - Lesní požár v Rackovicích u tranzitního plynovodu. Prováděla se dálková doprava vody z rybníka Práchovna. Vedení sestavily Kralice, Březník a Horní Lhotice. Zasahovalo 9 cisteren profesionálních hasičů.
* 1994 - Požár hospodářské budovy u Havránků č. p. 2. Zasahovaly 2 profesionální sbory a SDH Kralice a Horní Lhotice.
* 1995 - Požár obilního lánu na Drahách. Vznikl přetržením vedení vysokého napětí. Zasahovali: SDH Horní Lhotice a HZS Náměšť.
* 1998 - Požár slámy a okraje lesa na Drahách. Zasahoval SDH Horní Lhotice.
* 1999 - Požár suché trávy a dřevěné kůlny v areálu Chvonice. Zasahoval SDH Horní Lhotice a HZS Náměšť.

 

Jednatelé Starostové sboru:
1949 – 1953 Kaláb Josef 1949 – 1959 Mynařík Josef
1953 – 1956 Ráčil Karel 1959 – 1970 Kafoněk Jaromír
1956 – 1967 Dvořák Richard 1970 – 1978 Kovařík Cyril
1967 – 1976 Kovařík Cyril 1978 – 1982 Kafoněk Jaromír
1976 – 1994 Havránek Vojtěch 1982 – 1985 Kovařík František
1994 – 1999 Poledna Josef 1985 – 1994 Blažek Jaromír
od roku 1999 Pavlíček Roman 1994 – 1997 Zavřel Libor
1997 – 1999 Pavlíček Roman
od roku 1999 Zavřel Libor

Velitelé Hospodáři:
1949 – 1958 Rous Jaroslav 1949 – 1958 Suchý Josef
1958 – 1994 Kalina František 1958 – 1991 Rous Jaroslav
od roku 1994 Pavlíček Josef ml. od roku 1991 Havránek Jiří

Strojníci:
1949 – 1958 Kalina František st.
1958 – 1976 Havránek Vojtěch  od roku 1976 Havránek Josef ml